Activitățile proiectului

 1. Managementul implementarii proiectului
 2. Organizarea echipei si a activitatilor de implementare a proiectului
 3. Dezvoltarea unui sistem de coordonare a practicii la nivelul facultatii in vederea eficientizarii participarii studentilor la stagiile de practica
 4. Dezvoltarea parteneriatelor intre universitati si institute/companii in scopul facilitarii integrarii studentilor pe piata muncii
 5. Organizarea de campanii de informare a studentilor cu privire la oportunitatile de efectuare a stagiilor de practica in cadrul agentilor economici parteneri
 6. Organizarea sistemului de orientare si consiliere a studentilor in vederea facilitarii tranziţiei de la educatie la viaţa activă
 7. Implementarea sistemului de consiliere si de asistare a studentilor in pregatirea pentru practica, care sa urmareasca eficientizarea participarii acestora la stagiile de practica (personalul responsabil de practica de la nivelul fiecarei facultati)
 8. Designul, validarea tehnica (IT) si profesionala a sistemului informatic care include o platforma colaborativa de tip digital pentru stagii de pregatire practica, destinat studentilor, profesoriilor coordonatori, tutorilor si agentilor economici
 9. Organizarea unei campanii de constientizare si informare asupra importantei pregatirii practice la locul de munca in vederea adaptarii studentilor dupa absolvire la cerintele actuale ale pietei muncii
 10. Coordonarea si organizarea efectuarii stagiilor de practica pentru un numar de 400 studenti (licenta si masterat) care au in curricula practica profesionala
 11. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica
 12. Comunicarea si diseminarea finala a informatiilor si a rezultatelor