Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate ale proiectului si indicatorii de realizare imediata (IRI) – output sunt:

 1. Monitorizare si evaluare; IRI:4 rapoarte de evaluare periodica, rapoarte privind evaluarea trimestriala si evaluarea finala.
 2. Raportare si comunicare; IRI:4 cereri de rambursare
 3. Informare si publicitate; IRI: Website proiect  actualizat permanent cu minim 1000 de accesari, promovare pe website-uri parteneri.
 4. Audit; IRI:4 rapoarte de audit
 5. Activitati de achizitii; IRI: 8 laptopuri, 5 tablete, 1 multifunctional, 1 copiator, 3 videoproiectoare, 5 desktopuri, 2 servere
 6. Activitati de formare si informare continua a membrilor echipei de implementare; IRI: 7 Sedinte de lucru
 7. Organizarea conferintelor de start (conferinta de presa) si de final ale proiectului ; IRI: Conferinta de lansare a proiectului cu minim 50 participanti. 100 brosuri de informare, 100 afise A3. Conferinta de final a proiectului cu minim 50 participanti. 100 de brosuri
 8. Constitutirea unui grup de experti; IRI:grup de 10 experti
 9. Organizarea si derularea intalnirilor dintre membrii echipei de implementare; IRI: 7 intalniri
 10. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru; IRI:Strategia de implementare a proiectului
 11. Stabilirea detaliata a rolului si responsabilitatilor fiecarui membru; IRI:grup de lucru din 9 membri permanenti
 12. Stabilirea grupului de experti cu rol de coordonatori educationali de practica – tutori; IRI:1 grup din 24 membri
 13. Identificarea domeniilor de interes si a companiilor care desfasoara activitati in care pot fi intregrati studentii din grupul tinta; IRI:Baza de date a agentilor economici care vor fi contactati
 14. Contactarea si selectarea institutelor/companiilor care doresc sa participe in programul de stagii de pregatire de practica; IRI:Lista a agentilor economici contactati
 15. Redactarea acordului cadrul al parteneriatului; IRI:Acord cadru al parteneriatului
 16. Derularea unei anchete la nivelul unitatilor economice colaboratoare; IRI: 1 raport.
 17. Stabilirea conditiilor de desfasurare a stagiilor de pregatire practica; IRI:Calendar desfasurare stagii de practica
 18. Semnarea acordului de parteneriat; IRI:10 acorduri semnate Indicator de output: Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă și bune practici tranziţia de la școală la viaţa activă – minim 10
 19. Stabilirea strategiei de informare a a studentilor privind oportunitatile de practica; IRI:Strategia de informare a studentilor
 20. Derularea campaniilor de informare a studentilor la nivelul facultatilor din cadrul institutiei solicitante; IRI: 500 de flyere, anunturi de prezentare pe diferite Web-site-uri, 50 de postere,  1 banner
 21. Stabilirea echipelor de consilieri; IRI:5 experti – consilieri
 22. Organizarea si pregatirea activitatilor de consiliere (strategie, obiective, materiale); IRI: 2 sesiuni de formare
 23. Evaluarea eficientei activitatilor de consiliere; IRI: Raport de evaluare
 24. Identificarea studentilor care au nevoie de orientare si consiliere; IRI:Lista studenti inregistrati
 25. Desfasurarea programelor de asistare, orientare si consiliere a studentilor; IRI: 400 de studenti consiliati. Indicator de output: Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră – 400
 26. Proiectarea, dezvoltarea si testarea sistemului informatic; IRI:Un sistem informatic functional pentru corelarea cererii cu oferta de practica.
 27. Proiectarea, dezvoltarea si implementarea platformei colaborative pentru gestiunea stagiilor de pregatire practica; IRI:Un sistem informatic suport pentru stagii de practica operational cu minim 400 accesari.
 28. Elaborare materiale necesare distriburii in timpul campaniei: fluturasi, brosuri, etc; IRI:800 fluturasi, 400 brosuri;
 29. Organizare de dezbateri si seminarii tematice cu participarea tutorilor; IRI:2 dezbateri si 2 seminarii tematice cu minim 70 de participanti
 30. Dezvoltarea materialelor digitale suport; IRI:Ghid privind derularea stagiului de practica. Ghid privind realizarea proiectului de practica
 31. Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a a stagiilor de lucru; IRI:Module ale platformei informatice ce permite incarcarea rapoartelor de practica si a formularelor de evaluare
 32. Diseminarea si informarea studentilor cu privire la stagiile de practica disponibile; IRI:Pagini Web pe website-urile partenerilor
 33. Inregistrarea optiunilor studentilor privind stagiile de practica; IRI:400 de formulare electronice de inregistrare completate
 34. Stabilirea grupurilor de studenti care vor participa la stagiile de practica; IRI:Listele studentilor pe fiecare stagiu de practica pe companie
 35. Derularea stagiilor de practică la firme; IRI:400 de studenti in stagii de practica. Indicator de output: Numărul de persoane asistate (elevi/studenţi) în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 400
 36. Organizarea de concursuri; IRI: Regulamente si metodologie de derulare a concursului; Calendar de desfasurare a concursului; Minim 200 de premii in bani acordate;
 37. Autoevaluarea de catre student; IRI: 400 rapoarte de autoevaluare
 38. Evaluare activitatii studentilor; IRI: 400 rapoarte de evaluare
 39. Elaborarea de rapoarte de catre coordonatorii de practica; IRI: 400 rapoarte de evaluare
 40. Organizarea de seminarii pentru prezentarea rezultatelor stagiilor de practica; IRI:2 seminarii pentru prezentarea rezultatelor implementarii stagiilor de pregatire practica
 41. Diseminarea bunelor practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor; IRI:1 articol de specialitate
 42. Diseminarea si familiarizarea managementului firmelor de pe piata muncii cu privire la avantajele organizarii stagiilor de practica in colaborare cu institutii de invatamant superior; IRI: 100 de mape si de brosuri de prezentare
 43. Organizarea unei conferinte nationale de final(conferinta de presa); IRI:Workshop si conferinta de incheiere cu minim 50 participanti. 100 de brosuri.
 44. Elaborarea unui ghid de bune practici; IRI: un ghid de bune practici