Grup țintă

Grupul țintă este alcătuit din 400 studenti din anii II si III, conform Legii 1/2011 a Invatamantului si a standardelor de calitate ARACIS, nivelul de studiu licenta, specializarile Informatica si Cibernetica Economica precum si anul II din cadrul tuturor programelor de masterat ale PP. Deoarece stagiul de practica a fost mutat la finalul anului II de studiu, conform recomandarilor ARACIS din 2012, in anul universitar 2013-2014 sunt 2 promotii (anul II si anul III) ale facultatii care vor desfasura stagiul de practica in acelasi timp.

Nevoile grupului tinta din proiect au fost identificate la nivelul activitatilor curriculare de la programele de licenta si masterat in cadrul stagiilor de practica precum si prin sondarea studentilor.