Formulare proiect

Pentru ca studentii sa poata efectua stagiul de practica intr-o companie de profil, aceasta trebuie sa incheie cu institutia organizatoare urmatorul acord cadru de practica in 2 exemplare care vor fi predate echipei de implementare a proiectului la sala 2315:

In vederea participarii ca beneficiar, in grupul tinta definit, al proiectului, studentii anului II si III, ciclul licenta, si anul II masterat sunt obligati sa predea urmatoarele documente completate olograf echipei de implementare a proiectului la sala 2315:

 

1 Comment

isadmin  November 19, 2014 at 7:25 am

[…] solicitate în Ghidul din anexa (cele 2 declarații și formularul de înregistrare de pe http://infostart.ase.ro/?page_id=284) a fost afișată pe […]