Prezentare Proiect

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie: 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului InfoStart – Începutul carierei tale în IT”

Beneficiar/ PartenerAcademia de Studii Economice din Bucureşti

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138408

 

Proiectul urmareste directiile declarate in programul cadru de implementare POSDRU 2007-2013. Integrarea absolventilor de invatamant superior pe piata fortei de munca reprezinta o directie prioritara ce conduce la scaderea numarului de someri din randurile persoanelor cu studii superioare si in acelasi timp ofera un plus de vigoare economiei, pompand forta de munca inalt calificata.

In concordanta cu  strategia Lisabona 2020, in fiecare an 5 milioane de someri beneficiaza de sprijin direct acordat de Fondul Social European la nivel European in vederea identificarii unui loc de munca in scopul includerii in randul populatiei active si facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa.

Strategia nationala vizata de POSDRU in DCI sprijina invatarea pe tot parcursul vietii, element care reprezinta de fapt baza necesara pentru asigurarea competentelor necesare pentru integrarea absolventilor de studii superioare si mentinerea acestora pe piata muncii.

Scaderea numarului de someri conduce la propulsarea economiei in concordanta cu axa prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, domeniul major de interventie 2.1 tranzitia de la scoala la viata activa.

Procesul de tranzitie de la scoala la viata activa vizeaza un grup tinta bine definit a carui dimensiune este reflectata de urmatorii indicatori de output: numarul de persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa; numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera.

In vederea estimarii modalitatii in care s-a desfasurat acest proces de tranzitie este definit un indicator de rezultat care sa cuantifice procentul de persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat activ la cursurile ulterioare.

Proiectul asigura respectarea si indeplinirea obiectivului general al POS DRU prin dezvoltarea corespunzatoare a resurselor umane din invatamantul univesitar, in speta a studentilor din domeniul economic, coreland astfel aportul teoretic si practic acumulat in timpul facultatii cu cerintele pietei muncii.

Prin obiectivele si activitatile propuse proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor prioritati relevante in cadrul politicilor si strategiilor POS DRU, DCI precum dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Proiectul raspunde CSNR 2007-2013 contribuind la atingerea urmatorului obiectiv din CSNR: dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania, prin asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea si perfectionarea competentelor profesionale ale studentilor din domeniul economic.